BUREAUVISIE

Bureau Kroner luistert naar je,

en denkt met je mee

Bureau Kroner staat midden in de samenleving.

 

Voor ons is het vanzelfsprekend en inspirerend om te werken vanuit oprechte betrokkenheid bij de opgaves en de mensen waar het om gaat.

 

Waarbij betrokkenheid bij de gebruiker, het inleven in zijn situatie, uitgangspunt vormt voor een humane, plezierige leefomgeving.

 

Betrokkenheid, gecombineerd met onze onderzoekende en oplossingsgerichte houding, vormt de kern van onze werkzaamheden; onze drijfveer.

 

Bureau Kroner regelt het voor je,

en gaat aan de slag

 • ONZE ontwerphouding

  Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een doelgerichte en daadkrachtige aanpak van de opgave en van het proces.

   

  Waarbij het meedenken en vérder denken met de opdrachtgever een bijzondere meerwaarde brengt.

  Proactief en snel, luisteren en vertalen.

   

  Onze creativiteit, inventiviteit en eigen initiatief leiden tot verrassende oplossingen.

  Het creatieve proces gebruiken we om realistische doelen te bereiken. Wij kunnen dit proces heel goed structureren; wij zoeken altijd de balans tussen concept en realiteit.

   

  Wij hebben plezier in ons werk en in de manier waarop we werken. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, met oog voor ieders kwaliteiten en voor de ontwikkeling die elk mens moet kunnen doormaken.

   

Betrokkenheid, gecombineerd met onze onderzoekende en oplossingsgerichte houding, vormt de kern van onze werkzaamheden.

> PARTICIPATIE

Bureau Kroner vertelt,

en geeft vorm aan ideeën

 • onze ontwerpopvatting

  Onze architectuur is altijd geïnspireerd op de plek, de omgeving en de situatie waarin we bouwen.

   

  De ontwerpmiddelen die we daarbij inzetten variëren van afgewogen contrast tot zorgvuldige harmonie met de omgeving, zonder een tijdsbeeld te kopiëren of bewust te willen choqueren.

   

  Met onze ontwerpen reageren wij op de context, in de meest brede zin van het woord; waarin de opdrachtgever, de gebruiker, de omgeving, de maatschappelijke randvoorwaarden, de historische verbanden en de betekenis van de opgave en de plek onze ontwerphouding bepalen.

   

  Wij vertalen wensen en ideeën naar realiteit. Wij komen met antwoorden en met oplossingen, door mee te denken met onze opdrachtgevers.

   

  Flexibiliteit is onze kracht. We anticiperen op maatschappelijke veranderingen en zien de mogelijkheden van die veranderingen.

   

  We specialiseren ons op het juiste moment op maatschappelijke opgaves, waarbij we samenwerking zoeken met andere specialisten. Daardoor staan we midden in de maatschappij en zijn wij ons bewust van onze positie en onze meerwaarde.

Onze architectuur is altijd geïnspireerd op de plek, de omgeving en de situatie waarin we bouwen.

Flexibiliteit is onze kracht. We anticiperen op maatschappelijke veranderingen en zien de mogelijkheden van die veranderingen.

Bureau Kroner verrast je,

en heeft er plezier in

 • WERKVELD

  De gemeenschappelijke noemer van ons werk is de complexiteit van de opgaves; wij worden graag uitgedaagd.

   

  Ons werkveld is breed, van interieurontwerp tot stedenbouwkundig ontwerp en van vastgoed-advies tot architectonisch ontwerp.

   

  Vanuit een jarenlange ervaring met ontwerpen van decors voor theater en opera, hebben we een sfeerrijke en conceptueel sterke manier van ontwerpen ontwikkeld die bij uitstek tot zijn recht komt in bijzondere interieurs. We beheersen het volledige ruimte-ontwerp waarin sfeer en functionaliteit volledig op elkaar worden afgestemd.

   

  Het schakelen tussen hoge en lage schaalniveaus vormt onze kracht; een symbiose tussen stedenbouw en architectuur is volgens ons voor beide disciplines een voorwaarde.

   

  Vanuit onze architectonische en typologische kennis maken we doordachte en commercieel interessante plannen. Veel partijen, zowel gemeentes als ontwikkelaars en corporaties, werken met onze haalbaarheidsstudies vanwege onze flexibele en doordachte, vaak ook verrassende analyses van mogelijkheden voor te ontwikkelen locaties.

   

  Participatie van alle betrokkenen rond een project, is voor ons een voorwaarde voor succes.

   

  Het inventariseren van meningen, randvoorwaarden, ideeën en aanleidingen maakt het ontwerpproces rijker en doeltreffender.

  Wii hebben plezier in participatietrajecten en weten die effectief in te zetten voor het creëren van draagvlak en afgewogen resultaten.

   

  Wij realiseren mooie, zorgvuldig gedetailleerde, duurzame projecten die bijdragen aan een leefbare wereld.

   

Wij realiseren mooie, zorgvuldig gedetailleerde en duurzame projecten die bijdragen aan een leefbare wereld.

De gemeenschappelijke noemer van ons werk is de complexiteit van de opgaves; wij worden graag uitgedaagd.

Participatie van alle betrokkenen rond een project, is voor ons een voorwaarde voor succes.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag