BUREAUVISIE

Bureau Kroner luistert naar je,

en denkt met je mee

Wij zijn architecten met een bescheiden ego maar met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Wij creëren meerwaarde vanuit oprechte betrokkenheid met onze opdrachtgevers. Wij staan midden in de samenleving en zien maatschappelijke veranderingen als een uitdaging.

 • ONZE ontwerphouding

  Bureau Kroner is een enthousiast team van ontwerpers en wordt geleid door Mark Graafland en Solita Stucken.

  Wij werken vanuit een open en luisterende ontwerphouding. Onze manier van werken is oplossings- en klantgericht, in een plezierige samenspraak met onze opdrachtgevers. Op basis van de context van de opgave komen we met goed doordachte vorm- en functieconcepten en werken die uit met gevoel voor detail.

  Wij zien de rol van de ontwerper (de architect-stedenbouwer) vooral als sociaal, betrokken en inventief. Vanuit die houding bereik je het beste resultaat.

Bureau Kroner regelt het voor je,

en gaat aan de slag

Wij zien altijd mogelijkheden. Het is onze natuurlijke reactie als architect om ruimte te organiseren en vorm te geven.

 • onze ontwerpopvatting

  Onze architectuur is altijd geïnspireerd op de plek, de omgeving en de situatie waarin we bouwen. De ontwerpmiddelen die we daarbij inzetten variëren van afgewogen contrast tot zorgvuldige harmonie met de omgeving, zonder een tijdsbeeld te kopiëren of bewust te willen choqueren.

   

  Met onze ontwerpen reageren wij op de context, in de meest brede zin van het woord; waarin de opdrachtgever, de gebruiker, de omgeving, de maatschappelijke randvoorwaarden, de historische verbanden en de betekenis van de opgave en de plek onze ontwerphouding bepalen.

Bureau Kroner vertelt,

en geeft vorm aan ideeën

 • WERKVELD

  Ons werkveld is breed, van interieurontwerp tot stedenbouwkundig ontwerp en van vastgoed-advies en conceptvorming tot architectonisch ontwerp. Wij realiseren projecten op verschillende schaalniveaus en zijn altijd op zoek naar de ideale combinatie van effectiviteit en schoonheid. De gemeenschappelijke noemer is de complexiteit van de opgaves.

  Wij worden graag uitgedaagd.

   

  Wij realiseren mooie, zorgvuldig gedetailleerde, duurzame projecten. We creëren het juiste advies voor onze opdrachtgever.

 • STEDENBOUW

  Onze architectonische kennis zetten we ook in voor het ontwerpen van stedelijke gebieden, het opzetten van beeldkwaliteitsplannen en het ontwikkelen van stedenbouwkundige strategieën. Het schakelen tussen hoge en lage schaalniveaus vormt onze kracht; een symbiose tussen stedenbouw en architectuur is volgens ons voor beide disciplines een voorwaarde.

 • ADVIES

  Vanuit onze architectonische en typologische kennis maken we doordachte en commercieel interessante plannen. Veel partijen, zowel gemeentes als ontwikkelaars en corporaties, werken met onze haalbaarheidsstudies vanwege onze flexibele en doordachte, vaak ook verrassende analyses van mogelijkheden voor te ontwikkelen locaties.

 • INTERIEUR

  Bijzondere interieuropdrachten maken ook een belangrijk deel uit van ons werk. Vanuit een jarenlange ervaring met ontwerpen van decors voor theater en opera, hebben we een sfeerrijke en conceptueel sterke manier van ontwerpen ontwikkeld die bij uitstek tot zijn recht komt in specifieke interieurs. We beheersen het volledige ruimte-ontwerp waarin sfeer en functionaliteit volledig op elkaar worden afgestemd.

Bureau Kroner verrast je,

en heeft er plezier in

Wij zijn ontwerpers; we vertalen wensen en ideeën naar realiteit. Wij komen met antwoorden en met oplossingen, door mee te denken met onze opdrachtgevers.

 • MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

  Flexibiliteit is onze kracht. We anticiperen op maatschappelijke veranderingen en zien de mogelijkheden van die veranderingen. We specialiseren op het juiste vlak op het juiste moment, waarbij we samenwerking zoeken met andere specialisten. Daardoor staan we midden in de maatschappij en zijn wij ons bewust van onze positie en onze meerwaarde.

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag