groepswonen, woongebouwen voor woongroepen, wonen gecombineerd met zorg, collectief particulier opdrachtgeversschap

PROJECTEN BIJZONDERE WOONVORMEN

"participatie is het fundament voor een goed ontwerp"

SPECIFIEKE SITUATIES

Bureau Kroner heeft een ruime ervaring met ontwerpen en realiseren van woningen voor specifieke doelgroepen met afwijkende randvoorwaarden; van dementerende ouderen tot opvang voor jongeren met problemen.

 

WOONGROEPEN

Wij hebben woongebouwen gerealiseerd voor woongroepen van onder andere stichting GDO Den Haag (ouderen) en stichting Perspektief uit Delft (ex-psychiatrische patiënten); in opdracht van Staedion, Vestia en De Principaal.

 

PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID

Bijzondere kenmerken en karakteristieken van het groepswonen maken de projecten anders dan gewone woningbouw-projecten. Juist de directe participatie van de bewoners maakt het proces én het resultaat zeer specifiek en waardevol.

Wij hechten daarom veel belang aan het vroeg opnemen van de mening van de bewoners in het ontwerpproces, en aan een open communicatie met alle partijen gedurende het gehele traject.

 

INVENTIEF

Wij zien de rol van de ontwerper vooral als sociaal, betrokken en inventief. Vanuit die houding bereik je het beste resultaat voor alle betrokkenen.

 

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag