Groepswonen door ouderen, beschermd wonen, studentenwoningen.

"participatie is het fundament voor een goed ontwerp"

BIJZONDERE WOONVORMEN

SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Bureau Kroner heeft een ruime ervaring met ontwerpen en realiseren van woningen voor specifieke doelgroepen met afwijkende randvoorwaarden; van dementerende ouderen tot opvang voor jongeren met problemen.

 

WOONGROEPEN

Wij hebben woongebouwen gerealiseerd voor woongroepen van onder andere stichting GDO Den Haag (ouderen), 's Heeren Loo Noordwijk (senioren en junioren met een verstandelijke beperking) en stichting Perspektief uit Delft (ex-psychiatrische patiënten); in opdracht van Staedion, Vestia en De Principaal.

Toekomstige bewoners bekijken een proefbouw van hun nieuwe woning

> proefbouw in Delft

PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID

Bijzondere kenmerken en karakteristieken van het groepswonen maken de projecten anders dan gewone woningbouw-projecten. Juist de directe participatie van de bewoners maakt het proces én het resultaat zeer specifiek en waardevol.

Wij hechten daarom veel belang aan het vroeg opnemen van de mening van de bewoners in het ontwerpproces, en aan een open communicatie met alle partijen gedurende het gehele traject.

 

PROEFBOUW VAN EEN WONING

Een voorbeeld hiervan is de 'proefbouw' van een woning voor ex-psychiatrische patiënten. In een kerk in Delft hebben we schaal 1 op 1 de woning nagebouwd en ingericht, zodat de toekomstige bewoners konden ervaren hoe hun nieuwe woonplek zou aanvoelen en vast konden wennen aan het idee van een zelfstandige wooneenheid.

> Woongebouw groepswonen

in Den Haag

In de tuin van het woongebouw van Groepswonen door ouderen is naar wens van de bewoners een jeu-de-boulesbaan aangelegd.

INVENTIEF

Wij zien de rol van de ontwerper vooral als sociaal, betrokken en inventief. Vanuit die houding bereik je het beste resultaat voor alle betrokkenen.

PROJECTEN BIJZONDERE WOONVORMEN

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag