BEDRIJFSTERREIN MET ECOLOGISCH KARAKTER

Met behoud van een deel van de karakteristieke TNO-functie wordt een multifunctioneel bedrijfsterrein ontwikkeld met onderwijsvoorzieningen en woningbouw.

De locatie van het TNO-terrein tussen ecologische structuurzones in de omliggende wijken geeft aanleiding tot het ontwikkelen van een gebied met een groen karakter en ecologische functies.

Het opdelen van het gebied in afwisselend groene en bebouwde zones sluit aan op de aangrenzende structuren en biedt de mogelijkheid tot een gefaseerde ontwikkeling.

> STEDENBOUW

TNO-TERREIN, DELFT

 

Ontwerp voor een gemengd multifunctioneel bedrijfsterrein met onderwijsvoorzieningen en woningbouw

 

Opdrachtgever: RO, gemeente Delft

Ontwerp: 2002

 

projectteam: Mark Graafland, Henk Ovink, Solita Stucken

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag