laatste update: mei 2019

ACTUEEL: PROJECTEN IN ONTWIKKELING EN IN UITVOERING

> Kijk mee over de schouder van Bureau Kroner:

ZOJUIST OPGELEVERD: ONTWERP VOOR DE INRICHTING VAN HET NIEUWE KANTOOR VAN DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

 

Ontwerp voor de inrichting van het nieuwe kantoor voor de Raad voor de Kinderbescherming.

 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf

Aannemer en meubelwerk vaste meubels: Dijkxhoorn Bouw, Den Haag

 

Oplevering: februari 2019

In opdracht van de Rijksgebouwendienst ontwierp en adviseerde Bureau Kroner bij de inrichting van het nieuwe kantoor voor de Raad voor de Kinderbescherming.

Een vriendelijke, ontspannen sfeer wordt gecreëerd voor zowel bezoekers als werknemers, waarbij tevens hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid.

Het standpunt, de horizon en de beleving van kinderen vormen de uitgangspunten voor het ontwerpconcept.

 

›› projectbeschrijving

ZOJUIST OPGELEVERD: GAZELLE EXPERIENCE CENTER

 

Ontwerp voor de transformatie van een bedrijfgebouw voor het Gazelle Experience Center.

 

In opdracht van Gazelle en Markog, Delft

 

Opening: 6 april 2019

Voor een nieuw Experience Center in Den Haag ontwierp Bureau Kroner de verbouwing van een bedrijfspand in het Forepark.

Nieuwe puien, daklichten en interieur zijn gerealiseerd, evenals een route op het eigen terrein om electrische fietsen te proberen.

 

›› projectbeschrijving

 

GEWONNEN TENDER: BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IN SCHEVENINGEN

 

Ontwerp voor de nieuwbouw van een maritiem bedrijfsverzamelgebouw met een Moxy hotel aan de Tweede Haven in Scheveningen.

 

In opdracht van Vastint Hospitality

 

Start uitvoering verwacht: 2019

In opdracht van Vastint Hospitality maakte Bureau Kroner het winnende ontwerp voor een bedrijfs-verzamelgebouw voor lokale ondernemers in de maritieme sector aan de Dr. Lelykade in Scheveningen.

Boven de bedrijfsruimtes komt een nieuw Moxy hotel.

 

IN UITVOERING: UITBREIDING RIJNLANDS LYCEUM OEGSTGEEST

 

Ontwerp voor de nieuwbouw van twee volumes bij het bestaande schoolgebouw van het Rijnlands Lyceum. Ruimtes voor CKV, met muziek- en theaterruimtes, en BINASK science-lab.

 

In opdracht van Rijnlands Lyceum Oegstgeest

 

Oplevering CKV-gebouw: 2019

Na een gewonnen architectenselectie, kreeg Bureau Kroner de opdracht van Het Rijnlands Lyceum voor het ontwerp van de nieuwste uitbreiding van het schoolgebouw.

Voor de clusters CKV en BINASK zijn twee nieuwe volumes ontworpen, die met bijzondere buitenruimtes prachtig aansluiten bij het bestaande schoolgebouw.

ONTWERP VOOR DE HERBESTEMMING VAN EEN LOCATIE IN DELFT

 

Bureau Kroner maakt een plan voor een nieuwe bestemming voor deze locatie in Delft.

Als basis voor een ontwikkelingsexploitatie wordt een studie gedaan naar de mogelijkheden van woningbouw in drie torens. Bureau Kroner maakt het ontwerp voor twee van deze woontorens.

 

ONTWERP VOOR TRANSFORMATIE EN INRICHTING VAN DE EUROPESE SCHOOL IN DEN HAAG

 

Ontwerp voor de transformatie en nieuwe inrichting van het voormalige Aloysiuscollege, ten behoeve van het secundaire onderwijs van de Europese School.

 

In het monumentale schoolgebouw aan de Oostduinlaan in Den Haag komt het voortgezet onderwijs van de ESH.

Bureau Kroner maakt een plan voor interne aanpassingen en voor de nieuwe inrichting, op basis van het specifieke meertalige onderwijs. Er wordt een open en stimulerende afwisseling van onderwijzen, verblijven en ondersteunen gecreëerd.

ONTWERP VOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN INDUSTRIEEL BEDRIJFSGEBOUW

 

Ontwerp voor de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw met kantoor in Pijnacker.

 

Muller Beltex in Pijnacker vervaardigt componenten voor de bulkindustrie, zoals lopende-bandonderdelen.

Bureau Kroner maakt een ontwerp voor een nieuwe bedrijfshal met kantoor.

 

Het werkproces wordt in nauw overleg met de werknemers van het bedrijf vertaald in een efficiënt ontwerp. De gevel krijgt een opvallend karakteristiek karakter, en wordt zorgvuldig gedetailleerd.

ONTWERP VOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN APPARTEMENTENGEBOUW

 

Ontwerp voor de nieuwbouw van een complex met 14 appartementen aan de Trekvliet in Rijswijk.

 

In opdracht van De Groene Groep maakt Bureau Kroner een ontwerp voor twee woonblokken met appartementen in diverse types.

Het groen is een centraal thema in het ontwerp en in het woongebouw; klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen vormen uitgangspunten voor dit project.

Er worden in het complex groene daken (intensief en extensief), collectieve groene binnenruimtes en

groene gevels toegepast.

ONTWERP VOOR HET INTERIEUR VAN TWEE WOONGROEPEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

 

Ontwerp voor een nieuw interieur voor woongroepen ouderen en jongeren in woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk.

 

Voor het woonzorgpark Willem van den Bergh van 's Heeren Loo ontwerp Bureau Kroner het interieur van zowel een woongroep voor ouderen als een voor jongeren.

Dit project is weer een samenwerking met interieurarchitect Anika van Vugt. Geborgenheid en herkenbaarheid staan centraal in de sfeervolle en rustgevende interieurs, met thema's van zee, duin en strand.

IN UITVOERING: INTERIEUR VAN EEN KANTOORGEBOUW VOOR HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

 

Ontwerp voor een nieuw interieur voor een kantoorgebouw, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf voor het Ministerie van BuZa.

 

Twee verdiepeing van dit kantoorgebouw in het centrum van Den Haag worden bestemd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Wereldwijd Werken.

Het interieur wordt vormgegeven als een vloeiende open ruimte; flexibel en transparant.  Overlegplekken fungeren als ankerpunten met duidelijk herkenbare accenten.

ONTWERP VOOR DE VERBOUWING VAN EEN OUDE LOODS TOT WONINGEN

 

Ontwerp voor de transformatie van een industriële hal in Den Haag tot 4 woningen.

 

In dit karakteristieke pand op een achterterrein is ruimte voor 4 zelfstandige woningen. Dit vernuftige ontwerp zorgt ervoor dat iedere woning een eigen buitenruimte krijgt én een bijzondere indeling, waarin de karakteristieke detaillering van het oude gebouw goed tot haar recht komt.

 

ONTWERP VOOR DE TRANSFORMATIE VAN EEN VOORMALIG KLOOSTER

 

Ontwerp voor een nieuwe functie voor een voormalig kloostercomplex in Moerwijk

 

In opdracht van Fourrent, Den Haag

 

TO-fase

Voor dit voormalige kloostercomplex met kerk wordt een plan ontwikkeld met woonruimte en kantoorruimte.

Door het dak deels open te breken, blijft de karakteristiek van het gebouw behouden, terwijl er sfeervolle binnentuinen gerealiseerd worden voor de woonruimtes.

TRANSFORMATIE VAN EEN CULTUREEL CENTRUM

 

Ontwerp voor een grote verbouwing van het cultureel centrum De Noviteit in Monster.

 

In opdracht van Stichting Dorpshuis De Noviteit, Monster

 

Fase Structuurontwerp

In samenwerking met Jan David Hanrath, interieurarchitect.

Voor cultureel centrum de Noviteit maakt Bureau Kroner een studie naar de mogelijkheden van een ingrijpende verbouwing. Op basis van twee ruimtelijke concepten wordt een nieuwe inrichting van het complex voorgesteld, waarin de diverse functies (waaronder de bibliotheek) beter op elkaar afgestemd worden. Daarbij wordt het gebouw door de nieuwe indeling veel beter toegankelijk vanuit de omgeving.

IN UITVOERING: ONTWERP VOOR VIER LUXE APPARTEMENTEN IN EEN VOORMALIGE KERK

 

Transformatie van de 'Vredeskapel' in de Archipelbuurt in Den Haag tot 4 luxe appartementen.

 

In opdracht van Fourrent b.v.

Aannemer: Aannemingsbedrijf Bruijnes, Alphen aan den Rijn

 

Verwachte oplevering: voorjaar 2019

 

De kapel in de Malakkastraat in Den Haag stond al enkele jaren leeg en is niet meer in gebruik als kerkgebouw.

Het plan voor transformatie van het gebouw gaat uit van het intact laten van de gehele monumentale schil: er worden geen nieuwe gevelopeningen gerealiseerd en er worden geen openingen dichtgemaakt.

In de kerk en in de daarin opgenomen kosterswoning worden 4 woningen gerealiseerd.

 

IN UITVOERING: APPARTEMENTEN AAN DE PRINSEGRACHT IN DEN HAAG

 

Ontwerp voor de verbouwing van een herenhuis en voormalig kantoorpand tot appartementen.

 

In opdracht van Staate Beheer, Den Haag

 

Verwachte oplevering: voorjaar 2019

Dit pand aan de Prinsegracht is lange tijd gebruikt als kantoor, met daarboven woningen. In opdracht van Staate Beheer maakte Bureau Kroner een plan voor een grondige renovatie om 3 grote appartementen te realiseren.

ONTWERP VOOR DE TRANSFORMATIE VAN EEN KANTOORGEBOUW TOT APPARTEMENTEN

 

Woongebouw met 15 appartementen in een voormalig kantoorpand in Den Haag.

 

Fase Bouwvoorbereiding

Voor dit kantoorpand uit de jaren '80 maakt Bureau Kroner een plan voor de conversie tot appartementen.

De gevel wordt deels vernieuwd, met nieuwe lijsten en balkons, waardoor het pand veel beter als woongebouw in het straatbeeld komt te passen. Het complex biedt plaats aan 15 appartementen met parkeervoorziening.

 

ONTWERP VOOR DE VERBOUWING VAN EEN VERZORGINGSHUIS

 

Ontwerp voor een nieuwe inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van verzorgingshuis De Vijverhof in Delft.

 

In opdracht van Habion

 

Technisch Ontwerp

Een nieuwe inrichting voor verzorgingshuis De Vijverhof in Delft, waarbij de nadruk ligt op herkenning en oriëntatie.

In samenwerking met interieurarchitect Anika van Vugt, en in open dialoog met bewoners en verzorgenden, maakt Bureau Kroner een plan waardoor het gebruik van de ontmoetingsplekken in de gezamenlijke ruimtes veel beter wordt.

IN UITVOERING: UITBREIDING HOTEL CORONA, DEN HAAG

 

Ontwerp voor de uitbreiding van hotel Corona met 17 kamers

 

In opdracht van Hotel Corona

 

Start bouw: juli 2017

Na de succesvolle uitbreiding van restaurant Corona in Den Haag met een serre ontworpen door Bureau Kroner, maakt het bijbehorende hotel nu plannen voor een uitbreiding van de hotelfaciliteiten.

Bureau Kroner ontwierp een nieuwe bovenbouw voor het hotel met 17 nieuwe hotelkamers aan de achterzijde van het gebouw.

Intussen worden de bestaande kamers gerenoveerd naar ontwerp van Bureau Kroner i.s.m. Anika van Vugt | onderzoek en ontwerp

MASSASTUDIES VOOR EEN LOCATIE IN LEIDSCHENDAM

 

Studies naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van een locatie in Leidschendam

 

In opdracht van HP Beheer

 

Fase Definitief ontwerp

In opdracht van HP Beheer maakt Bureau Kroner een studie naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van deze locatie in Leidschendam.

Op het terrein van een te slopen autobedrijf worden diverse woon-werkconcepten onderzocht, in combinatie met duurzame mobiliteitsvormen. Door de open structuur wordt het groene karakter van de zone langs de Noordsingel versterkt en aangevuld.

 

IN UITVOERING: NIEUW INTERIEUR VOOR EEN VERZORGINGSHUIS

 

Ontwerp voor het interieur van de gemeenschappelijke ruimtes van het nieuwe verzorgingshuis Mariënpark in Leidschendam.

 

In opdracht van Florence Zorg

 

Oplevering: 2019

In samenwerking met interieurarchitect Anika van Vugt maakt Bureau Kroner een plan voor het interieur van het nieuw te bouwen woonzorgcomplex Mariënpark in Leidschendam. Mariënpark wordt een complex zorgappartementen gericht op psychogeriatrische zorg met ook gesloten afdelingen voor mensen met dementie.

In ons ontwerp ligt de nadruk op zintuiglijke beleving van de bewoners, herkenbaarheid en oriëntatie, en een flexibel gebruik.

ONTWERP VOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN HOTEL

 

Studie naar de mogelijkheden voor een nieuwbouw voor Hotel De Bilt.

 

In opdracht van Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars en Van der Valk De Bilt.

 

Het uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkelingen voor Hotel De Bilt is het ontwikkelen van een volwaardig congreshotel met voldoende capaciteit

en faciliteiten voor een succesvolle exploitatie voor de komende 25 jaar.

Bureau Kroner maakt het ontwerp voor een duurzame herontwikkeling, waarbij een gedeeltelijk hergebruik door renovatie van het huidige hotelgebouw het uitgangspunt vormt.

 

Bureau Kroner architecten - Binckhorstlaan 299, 2516 BC Den Haag